Informačný systém Archivis zabezpečuje riadenie a evidenciu registratúrnych záznamov a procesy spojené s riadením registratúry.

Webová aplikácia

Komplexná klient-server aplikácia s intuitívnym ovládaním

Spĺňa legislatívne požiadavky

Zohľadňuje všetky legislatívne nároky v oblasti správy registratúrnych záznamov

Server alebo Cloud

Systém je možné prevádzkovať na vlastnom serveri alebo v našou cloude (ideálne pre manšie spoločnosti)

Modul Elektronický registratúrny denník

 • Tvorba spisu a ukladanie registratúrnych záznamov do spisu, vybavovanie spisu, ukladanie registratúry po vybavení do príručnej registratúry a registratúrneho strediska
 • EEvidencia neelektronických a elektronických registratúrnych záznamov v rámci prijatých, odoslaných a interných zásielok podľa platnej legislatívy SR
 • Prideľovanie dokumentov na vybavenie a sledovanie termínu spracovania
 • Zaraďovanie dokumentov do spisov príručnej registratúry, resp. presun do centrálneho registratúrneho strediska
 • Napojenie na eSchránku a scan server pre automatizované preberanie dokumenov
 • Integrácia do e-mailovej schránky pre automatizované vytváranie dokumentov v systéme Archivis
 • Možnosť napojenia dokumentov na schvaľovací proces (prostredníctvom systému Inovio)

Modul Registratúrne stredisko

 • Detailný prehľad o stave a pohybe registratúry
 • Riadenie procesov správy registratúry
 • Ukladanie registratúrnych záznamov a spisov do úložných jednotiek a ich označovanie evidenčnými štítkami a čiarovými kódmi
 • Vytváranie a riadenie objednávok na zabezpečenie prístupu k registratúre z registratúrneho strediska
 • Jednoduché vyhľadávanie v záznamoch
 • Riadenie vyraďovacieho konania aj nad elektronickými dokumentami
 • Optimalizácia pre organizácie s viacerými prevádzkami

Chcete vedieť viac?

V prípade, že chcete poznať detailné informácie alebo ceny, kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Kontaktujte nás