Informačný systém Inovio umožňuje flexibilne riadiť schvaľovacie procesy nad rôznymi dokumentami, obsahuje riadenie zákazky, a zároveň poskytuje nástroje pre podporu zákazníkov.

Webová aplikácia

Komplexná klient-server aplikácia s intuitívnym ovládaním

Napojenie na účtovný systém

Pripravená komunikácia s mnohými účtovnými systémami

Server alebo Cloud

Systém je možné prevádzkovať na vlastnom servery alebo v našou cloude (ideálne pre manšie spoločnosti)

Moduly pre obeh dokumentov

Obeh dokumentov

Inteligentný workflow systém

Management zmlúv

Podporuje proces vzniku a evidencie zmlúv

Došlá pošta

Evidencia prijatej pošty s efektívnou distribúciou

Dátové schránky

Sazba dokumentov

Moduly pre riadenie finančných procesov

Vyťažovanie dokladov

Vyťažovanie faktúr, objednávok, pokladničných dokladov

Prijaté faktúry

Spracovanie prijatých faktúr

Vydané faktúry

Schvaľovanie vystavených faktúr

Pokladničné doklady

Schvaľovanie pokladničných dokladov

Objednávky

Schvaľovanie objednávok vydaných

Platobné príkazy

Schvaľovanie platobných príkazov

Cashflow

Finančné prehľady a reporty

Účtovací automat

Moduly pre podporu zákazníkov

Service Desk

Reklamácie

Riadenie zákazok

Call Centrum

Chcete vedieť viac?

V prípade, že chcete poznať detailné informácie alebo ceny, kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Kontaktujte nás